Сайта е в процес на ПРЕРАБОТКА. Моля да ни извините за неудобдството.

За поръчки: ИОТ БГ ООД, +359888551417, iot.bg.eu@gmail.com

Натиснете тук за да поръчате с отстъпка за всяко поръчано устройство онлайн

Аварийно, разговорно устройство за асансьор всичко в едно. Лесен монтаж. Работи с предплатени SIM карти и всички оператори. Компактен размер 105х105х30 мм

Техническа документация и декларация за съответствие можете да изтеглите от ТУК

Едно от нормативните изисквания за осигуряване безопасност на асансьорите е: „Ползвателите на асансьори, които нямат аварийно алармено устройство, трябва да осигурят асансьорът да има аварийно алармено устройство съгласно т. 5.14.3 от БДС ЕN 81-80: 2003, което да позволява двустранна разговорна връзка между кабината на асансьора и лицето, което извършва аварийно обслужване на асансьора“.

Асансьор GSM модул за асансьор Aлармено устройство за асансьор Разговорно устройство за асансьор Аварийно устройство за асансьор

ИОТ БГ предлага комуникатор с вграден GSM модем, който изпълнява тази функция.

Предимства на разработеното от нас аварийно устройство за асансьор:

 • готово за ползване – изисква се само записване на телефонните номера в SIM-картата (или поне на първия) чрез GSM апарат;
 • лесно за използване от страна на бедстващите. От хората в асансьора се иска само едно натискане на аварийния бутон за повече от 3 секунди, за да започне прозвъняване на записаните в SIM-картата на устройството телефони на техниците от аварийната служба;
 • разговорното устройство за асансьор дава възможност на изпадналите в беда да контактуват с едно и също лице. В продължение на 1 минута след успешно проведен (или прекъснат по някаква причина) разговор помни номера, с който е бил проведен този разговор и при повторно активиране се обажда пак на него. Така се избягва неудобството да се обяснява причината за обаждането няколко пъти подред на различни служители и да не се оповестяват всички служители на обслужващата фирма за едно и също събитие;
 • съвместимо както с нови и модерни асансьори, така и със стари модели, монтирани преди години;
 • не позволява злоупотреба с обаждания, когато асансьорът е в изправност;
 • позволява обратно позвъняване в кабината: в този случай усилвателят е изключен и може да се прослуша какво се случва в кабината, което е подходящо преди дистанционно блокиране на асансьора. При необходимост може дистанционно да се включи усилвателя и да се проведе разговор;
 • дава възможност за дистанционно управление от техническия персонал на асансьора – спиране/пускане, превключване на изходи и др.;
 • има управляем изход, който може да бъде конфигуриран с SMS;
 • Софтуерна настройка на силата на звука на говорителя;
 • при аварийно събитие може да изпрати SMS на нашия WEB базиран сървър с GSM гейтуей и при активиране оповестява до 5 телефонни номера;
 • аларменото устройство за асансьор има възможност за дистанционно програмиране на много опции при желание;
 • стандартно се захранва с 5V DC до 24V DC (по заявка);
 • стандартно разполата с вградена акумулаторна батерия , позволяваща до 24 часа автономна работа;
 • може да следи наличието на 220V и състоянието на акумулатора и да изпраща предупредителен SMS на първи телефон;
 • следи нивото на GSM сигнала;
 • работи с всички мобилни оператори;
 • работи в широк температурен диапазон.

Уеб базирана система за конфигуриране, наблюдение и оповестяване:

 • Изпращате SMS за конфигуриране и/или управление на реле с натискане на бутон.
 • Винаги знаете състоянието на устройството Изправно/Неизправно без да е необходимо за това да ви уведоми вашият клиент.
 • Въвеждате данните в профила си веднъж за всички нови устройства по подразбиране.
 • Втора парола само за наблюдение за служителите Ви, без те да имат възможност да администрират вашите устройствата и да променят личният ви профил.
 • Емейл и/или SMS оповестяване за възникнали събития.
 • Отчети и много други необходими инструменти, които ще Ви спестят много време и нерви.

Накратко за специалистите:

 • Брой телефонни номера за оповестяване - до 6
 • Брой телефонни номера за управление - до 5
 • Блокираща верига - 1
 • Алармен вход - 1
 • Допълнителни входове - 1
 • Управляеми изходи (отворен колектор) - 1

Цени:

 • За 1 бр. с включена SIM карта и абонамент за една година – 129.00 лева
 • За 1 бр. – 99.00 лева
 • За 10 + бр. – 85.21 лева
 • За 50+ бр. – 81.31 лева

*Всички цени са без включен ДДС

В комплекта влиза:

 • GSM комуникатор с вградени бутон, микрофон и говорител
 • 3.7 V Li-Po атерия, осигуряваща автономна работа в продължение на 24 часа
 • Захранващ адаптер 220V AC - 5 DC + кабел
 • Външна GSM антена с 3 метра кабел
 • Начален пакет, даващ възможност за регистрация и конфигурация през сайта
 • Ръководство - инструкции за потребителя

*По заявка се предлага допълнителен лицев панел от INOX

Вход/Нов Потребител
Стената каза: